Saxhusa fälad

Området utgörs av ett varierande landskap med betesmarker, skogspartier och småvatten.

Gamla träd och stengärdesgårdar är vanliga. I närheten ligger Illstorps brydestuga, en stuga som förr användes för beredning av lin.

Hitta hit

Området ligger i anslutning till Verkeåns naturreservat på den västra sidan, inte långt ifrån Christinehof.