Snogge/Tunbyholm

Naturområdet Snogge/Tunbyholm ligger öster om byn Onslunda, mellan naturområdena Tunbyholmssjön och Norrevall-Skillingabacken.

Området är en del av Tunbyholmsåsen som är en ås som utgörs av ett antal mindre åsryggar som skär igenom odlingslandskapet ända från Norrevall-Skillingabacken.

Växtliv

Åsryggarna är bevuxna med bok och avenbok, men området har även stora inslag av öppna betesmarker och åkrar. På fälten växer tjärblomster, gulmåra, johannesört, svartkämpar, backtrav, backglim, backtimjan och backsippa. Vid de många vattendragen finner man kråkklöver, bredkaveldun, svärdslilja, knapptåg och älgört.

Hitta hit

Området ligger på vänster sida ungefär 2 kilometer utanför Onslunda by om man kör österut på Lantmannavägen.