Stendala – Vilhelmsro

Detta område består dels av naturbetesmarker, dels av skogspartier.

I naturbetesmarkerna förekommer utspridda träd och buskar samt vattensamlingar. I söder ligger en bokskog som kallas Bontoftaplanteringen.

Växt- och djurliv

Marken är stenig och relativt opåverkad av gödselmedel, vilket medför en unik flora. I de vattensamlingar som finns på betesmarkerna lever bland annat lövgrodan. Under sommaren håller grodorna gärna till inne i skogspartierna.

Hitta hit

Området ligger norr om Månslunda. Besökare hittar hit genom att köra mot Bontofta från Månslunda by. Området når man efter mindre än en kilometer. Man kan även följa skylten Djurröd 1 från Andrarumsvägen och nå området efter ungefär 1,5 kilometer.