Värbergsmosse – Bontoftamosse

Detta stora område ligger norr om Kronovall i de östra delarna av Tomelilla kommun och sträcker sig in i Simrishamns kommun.

I området finns flera sumpskogar och öppna våtmarker.

Djur- och växtliv

Området är stort och svåråtkomligt varför bland annat kronhjort och tranor som är störningskänsliga trivs bra här. Skogspartierna har fått stå ostörda under lång tid, vilket skapat höga naturvärden.

Hitta hit

Området ligger öster om väg 19 mellan Bondrum och Eljaröd och norr om vägen mellan Bondrum och Sankt Olof.