Sillaröd

Området ligger norr om Sillaröd. Genom område flyter Sillarödsbäcken.

I sydväst ligger ett välbetat, öppet område. I nordost ligger ett mer uppväxt område med täta enepartier och solitära gamla ekar.Området svagt kuperat och mycket stenigt.

Växtliv

Förutom ek växer här även ask, rönn och al. På fälten växer stagg, brudbröd, rölleka, ljung, stenmåra, vårbrodd, knägräs, knapptåg och nysört. Området är omgivet av åker förutom i nordost där man planterat granskog.

Hitta hit

Detta naturområde ligger ungefär 500 meter norr om Sillarödsgården på riksvägen mellan Sillaröd och Illstorp.