Bredband och digitalisering i Tomelilla

Projektet var treårigt och startade i oktober 2017. Arbetet delfinansieras med 50 % av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet är beviljat medel om ca 3,7 miljoner kronor.

Tidsram: oktober 2017–
Delfinansieras av: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Det övergripande målet har varit att Tomelilla kommun och näringslivet i kommunen ska ligga i framkant när det gäller digitalisering. Det ska gynna tillväxt och gör kommunen till en attraktiv plats att bo och arbeta i.

Projektledare: Monika Jingmond, utvecklingsavdelningen

Styrgrupp:
Britt-Marie Börjesson, kommundirektör
Helena Berlin, utvecklingschef
Mikael Göransson, digitaliseringschef

Projektet har tre mål:

1. Ta fram en digital strategi som gäller kommunens samtliga verksamheter.

2. Att skapa förutsättningar för ett robust bredbandsnät och samtidigt se till att alla invånare i kommunen ska ha tillgång till höghastighetsbredband på något sätt senast 2025.

Detta skedde genom att kommunen samverkade med de bredbandsaktörer som bygger i kommunen. Dessutom har kommunen själv byggt på de områden som riskerar att bli utan fiber. Beviljade medel går bland annat till administration och samordning, inte till grävning.

3. Ökad kunskap om vad digitalisering innebär för kommunala verksamheter och näringslivet i Tomelilla.

Vi skapade ett digitaliseringsråd med representant från olika delar av verksamheten. Rådet leddes av digitaliseringsstrategen.

EU:s logotyp och texten: Europeiska regionala utvecklingsfonden