SustainGov

SustainGov är ett strategiskt innovationsprogram där Tomelilla är en del av programkontoret.

Tidsram: 2024–2028
Delfinansieras av: Vinnova, FORMAS och Energimyndigheten
Deltagare: Mittuniversitetet (koordinator), Tomelilla kommun, Länsstyrelsen Västerbottens län, DIGG, Sundsvalls kommun, Norrbottens kommuner, SKR, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Södertörns högskola, Handelshögskolan i Stockholm, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Samhällsnytta Karlstad Universitet, Bron Innovation, Skellefteå Science City
Innovationsaspekt: uppnå

Syftet med SustainGov är att lösa ut den systemproblematik inom offentlig sektor som hittills satt käppar i hjulet för att generera långsiktigt hållbara effekter på system- och samhällsnivå.

Missionen är att till 2035 ha uppnått en reformerad offentlig sektor som på ett holistiskt sätt främjar och faciliterar hälsa och välbefinnande för alla invånare oberoende av geografi och socio-ekonomisk status samt säkerställer samhällets hållbarhetsomställning inom planetens gränser.

SustainGov står för Systemic, Sustainable and Societal Impact through Transformational Governance and Systems innovation.

Kontakt: www.miun.se Länk till annan webbplats.

Tomelilla kommuns flagga, med grafiken för innovationsaspekten "uppnå" från innovationsportföljen