Kommunklar: AI-chat för ökad delaktighet

Projektet undersöker hur AI kan användas föra att sammanfatta och tillgängliggöra politiska protokoll och möten.

Tidsram: 10 november 2023 – 31 oktober 2024
Deltagare: Tomelilla kommun och RISE Reasearch institutes of Sweden AB
Delfinansieras av: Vinnova
Innovationsaspekt: utforska

Den övergripande utmaningen projektet adresserar är hur kommuner kan öka invånares delaktighet från att bara bli informerade till att kunna delta i ett utbyte för att etablera processer, beslut och påverka kommunens framtid. Den utmaning som uppfattas som genomförbar inom ramen för starten på vår AI-resa och ger grunderna för vidareutveckling, är att elektroniska kallelser och protokoll är svåra att hitta och förstå på grund språkliga, kulturella och särskilda behov.

Projektets hypotes som ska testas är att användning av AI för att sammanfatta och tillgängliggöra politiska kallelser och protokoll i en kommun är ett utmärkt sätt att öka delaktighet och stärka de demokratiska aspekterna. I projektet vill vi därför testa olika sätt hur detta kan genomföras:

  1. Automatisk sammanfattning: Använd AI för att automatisera processen att generera sammanfattningar av politiska kallelser och protokoll. Natural Language Processing (NLP)-algoritmer kan extrahera viktig information och skapa korta, begripliga
    sammanfattningar.
  2. Transkribering: Använd taligenkänning och NLP för att konvertera talade samrådsmöten, politiska möten och debatter till text i realtid. Detta gör politiska diskussioner tillgängliga för personer med hörselskador och underlättar för alla medborgare
    att följa debatterna.
  3. Interaktivt chat-gränssnitt: Påbörja skapandet av användarvänliga webb- eller mobilapplikationer som visar sammanfattade politiska dokument