Energy Equilibrium

Förnybar energi från vind och sol får en allt större roll i energisystemet. Ett problem är dock att den är oplanerbar och fluktuerande. Att utveckla infrastruktur som kan balansera och lagra energi blir därför mer och mer viktigt.

Tidsram: Januari 2023–december 2025
Delfinansieras av: Interreg Baltic Sea Region
Deltagare: partners från Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige och Tyskland

Inom projektet kommer partnerna tillsammans att utveckla en digital plattform för energijämvikt. Plattformen är ett verktyg för att stödja kommuner och energileverantörer att kunna utnyttja förnybara energikällor i regionen.

Energy Equilibrium-plattformen kommer att hjälpa kommuner att:

  • identifiera den mest optimala utvecklingsstrategin för lagring av förnybar energi och dess inverkan på energiflexibiliteten i regionen
  • fastställa nyckelfaktorer som påverkar energijämvikten (balans mellan producerad och använd energi) i regionen
  • utveckla politiska mekanismer och handlingsplaner för att understödja lokala förnybara energikällor i regionen
  • förutse risker och undvika dyra misstag, t.ex. att investera i olämpliga tekniska lösningar.

I projektet deltar partners från Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige och Tyskland.

Kontakt: Ellen Boije af Gennäs Erre (ellen.boijeafgennaserre@tomelilla.se)