Öppna kommunhus

Mindre pendling och mer utbyte när kommuner delar arbetsplatser.

Tidsram: pågående, med start 2022
Deltagare: Tomelilla, Ystad, Sjöbo, Malmö, Simrishamn och Lunds kommuner
Innovationsaspekt: anpassa

Anställda i Tomelilla, Ystad, Sjöbo, Simrishamn och Lunds kommuner kan distansarbeta genom att boka varandras lokaler. De aktuella lokalerna är kontorsarbetsplatser.

  • Media Evolution City i Malmö
  • Kommunhuset i Sjöbo
  • Kommunhuset i Ystad
  • Studio Stadshus i Lund
  • Marint centrum i Simrishamn

Idén väcktes när det under pandemin blev tydligt att distansarbete verkligen kunde fungera för en hel del kommunanställda. Genom att öppna lokaler för varandra underlättar vi för medarbetare som pendlar mellan våra kommuner. Vi blir alla mer attraktiva som flexibla arbetsgivare och får miljövinster genom mindre resande. En annan förhoppning är ett ökat nätverkande mellan kommunerna när medarbetare får möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskaper sinsemellan.

Öppna kommunhus kommer att utvecklas löpande.