SCOPE – Samverkan för Cirkulära Processer och Ekonomi

Projektet ska bidra till att minska kommuners inköpsgenererade utsläpp och stärka kopplingen till den cirkulära ekonomin.

Tidsram: 2024-03-01 till 2027-02-28
Delfinansieras av: ERUF Skåne/Blekinge (EU via Tillväxtverket)
Deltagare: Tomelilla, Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad, Eslöv, Lomma samt Hållbar utveckling Skåne (HUT Skåne)

För att bryta banden mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring behöver kommuner ställa om sina inköp. Projektet ska bidra till att minska kommuners inköpsgenererade (Scope 3) utsläpp enligt satta målsättningar samt stärka kopplingen till den cirkulära ekonomin. För Tomelilla finns här en stark koppling till kommunens koldioxidbudget och det Klimatprogram som har antagits av kommunfullmäktige.

Deltagande kommuner ska analysera sina utsläpp för att sedan, tillsammans med näringslivet, skapa åtgärder som reducerar dessa utsläpp. En åtgärd är att utforma en stödstruktur som bjuder in små och medelstora företag till dialog tidigt i inköpsprocessen för att sektorsövergripande skärpa kravställningar gällande miljö, men också gällande social hållbarhet.

Projektet ska:

  1. genom miljöspendanalys identifiera och välja ut de upphandlingsområden som kan ge mest effekt på utsläppsminskning inom Scope 3
  2. i dialog med små och medelstora företag skärpa kraven i upphandlingarna för att nå största effekt på Scope 3-utsläppen men samtidigt stärka företagen att komma in i den cirkulära ekonomin och den sociala hållbarheten samt
  3. skapa en inköpsprocess i kommunerna som bidrar till en cirkulär ekonomi.
blommande gula solrosor på ett fält