PowerBio

Projektet undersöker även användbarheten av biokol och när biomassa bör användas för biokol istället för biogas och högvärdesprodukter.

Tidsram: 2023–2025
Delfinansieras av: Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak
Projektägare: Gate 21
Deltagare:
kommuner, företag, universitet och samverkansorganisationer i Sydsverige och Östdanmark
Innovationsaspekt: utforska

En viktig målsättning är att öka biogasproduktionen genom effektiv användning av biomassa. Vidare strävar man efter att förbättra biomasseinsamlingen i naturen med hänsyn till biologisk mångfald.

Projektet strävar efter att främja kunskapsdelning mellan kommuner och andra aktörer, samtidigt som det utvecklar metoder och verktyg för att underlätta prioritering av biomassaanvändning. Fokus ligger på att öka insamlingen och hållbar användning av biomassa med hänsyn till ekonomi, energi och biologisk mångfald.

För att göra marknaden redo för insamlingslösningar och användning av kommunal restbiomassa och halm, siktar projektet på att skapa förutsättningar för innovation, lokalutveckling och företagsutveckling. Genom dessa åtgärder vill man främja en hållbar omställning och optimalt nyttjande av biomassa för att gynna både miljön och ekonomin.

Kontakt: Ellen Boije af Gennäs Erre (ellen.boijeafgennaserre@tomelilla.se)