Centrumutveckling

Ett attraktivt, tryggt och tillgängligt centrum i Tomelilla tätort.

Tidsram: 2023–2024
Finansieras av: LEADER Sydöstra Skåne
Deltagare: Tomelilla kommun och Företagarföreningen

Tillsammans med projektpartnern Företagarföreningen, har Tomelilla kommun blivit beviljad drygt 1,2 miljoner kronor i EU-medel via LEADER Sydöstra Skåne. Projektet varar under 2023 och nästan hela 2024.

Långsiktighet är dock en bärande idé. Syftet är att ta fram och implementera en metod över hur en mindre kommun långsiktigt kan arbeta med en aktivering av en by eller en tätorts centrum. Lokala fastighetsägare, andra företag, föreningar och intresserade invånare är viktiga samarbetspartners.

Ett årsjhul ska nu skapas för de aktiviteter som finns i projektplanen:

  • minst två större aktiviteter per år i Tomelilla centrum
  • minst åtta mindre aktiviteter per år i Tomelilla centrum
  • minst fyra mindre aktiviteter i byarna i Tomelilla kommun
  • minst sex workshops med föreningar kring aktivering av Tomelilla centrum och byarna
Logotyper från: Leader, sydöstra Skåne och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling