Systeminnovation för aktiva skolresor

Andelen barn i Sverige som inte är tillräckligt fysiskt aktiva har ökat dramatiskt de senaste 30 åren.

Tidsram: 1 september 2023 – 30 augusti 2026
Deltagare: Innovation Skåne, Trivector Traffic.
Partnerskolor: Lindesborgsskolan (Tomelilla), Sånnaskolan (Åhus), Västra Ramlösa skola (Helsingborg), Vittra Landborgen (Helsingborg)
Innovationsaspekt: utforska

En avgörande insats handlar därför om att vända trenden med barns resor till och från skolan. En förändring av resvanor har stor potential till en omfattande positiv effekt på klimatet och barns nuvarande, såväl som framtida, hälsa.

Därför deltar Lindesborgsskolan i satsningen Systeminnovation för aktiva skolresor för att öka andelen resor till skolan med gång, cykel och andra färdsätt som inbegriper fysisk aktivitet till och från skolan.

Innovation Skåne projektleder flera skolor i Skåne att skapa förändring av resvanor och genom tester ta fram en ny, skalbar metod. Målet är att sprida och tillgängliggöra metoden till samtliga grundskolor i Sverige, med start i Skåne.