Goda Framtidsutsikter

Projektet är en långsiktig satsning där vi använder nya angreppssätt utifrån idéer från barn, unga och viktiga vuxna. Målet är att öka närvaron i skolan och förbättra skolresultaten i Tomelilla kommun.

Tidsram: 1 september 2023 – 1 december 2028
Deltagare: Tomelilla kommun och Rädda Barnen

Goda Framtidsutsikter är en innovativ satsning som Tomelilla kommun gör tillsammans med Rädda Barnen. Samarbetet bygger på ett femårigt Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) där syftet är att tidigt fånga upp och ge stöd till barn och unga med förhöjd risk för en negativ utveckling vad gäller skolresultat, skolfrånvaro, ensamhet, psykisk ohälsa, arbetslöshet och kriminalitet.

Målgruppen för detta projekt är barn i årskurs 5–7 med upprepad skolfrånvaro över 15 procent som inte kan förklaras av tillfällig eller kronisk sjukdom. Behovet hos målgruppen är att öka deras skolnärvaro och att på längre sikt också öka sannolikheten att de går ut årskurs nio med grundläggande gymnasiebehörighet.

Exakt vilka insatser som ska genomföras bestämdes och prövades under hösten 2023 genom en kartläggning. Under vårterminen 2024 kommer dessa att sjösättas, med fokus på aktiviteter inom fyra teman:

  • Minimera förflyttningar
  • Skapa en positiv förväntan
  • Agera tidigt
  • Samverka skola och socialtjänst/stötta föräldrar

Följ projektet på Instagram @gofram_tomelilla Länk till annan webbplats.