Skånsk samverkan för innovativ informationshantering

Tomelilla kommun ingick i samverkansprojektet ”Skånsk samverkan för innovativ informationshantering” (S2I2) tillsammans med 10 andra skånska kommuner och organisationer.

Tidsram: juni 2021–mars 2023
Finansieras av: Europeiska Regionalfonden
Deltagare: Tomelilla kommun, Landskrona stad, Malmö stad, Lunds kommun, Kristianstads kommun, Simrishamns kommun, Helsingborgs stad, IUC Syd, Media Evolution, Skånes Kommuner och Region Skåne.

Läs mer om projektet på Regions Skånes webbplats Länk till annan webbplats.

Projektet var indelat i två delar: ”öppna data” och ”säker digital kommunikation”. Målet var att utveckla en samverkansmodell inom båda områden.

Projektet drevs fram till april 2023 med Region Skåne som projektägare. Varje delprojekt har i sin tur en processledare som driver arbetet framåt. Projektet finansieras av Europiska regionalfonden.

Öppna data

I delprojektet öppna data var målet att vi skulle öka vår publicering av öppna data, och öka externa aktörers möjligheter att nyttja vår öppna data. Genom en regional samverkan kan vi göra informationen mer lättillgänglig.

För att öka intresset och kunskapen om öppna data hos Skånes näringslivsidkare tog projektet hjälp av klusterorganisationerna IUC Syd och Media Evolution.

Öppna data är information och statistik som publiceras av offentliga verksamheter och kan användas fritt av vem som helst för att utveckla innovativa och nyttiga samhällstjänster. Öppna data används bland annat i jämförelsetjänster, vädertjänster och tjänster för kollektivtrafik.

Säker digital kommunikation

Säker digital kommunikation är en nationell tjänst som skapar förutsättningar för ett säkert och enhetligt informationsutbyte mellan olika verksamheter inom offentlig sektor. Målet i delprojektet var att på ett effektivt sätt implementera tjänsten i kommunens verksamheter.

Som projektdeltagare hade vi även som mål att, utifrån våra egna erfarenheter, utveckla metoder och stöd så att andra kommuner effektivt kan komma igång både med öppna data och Säker digital kommunikation.

EU:s logotyp och texten Europeiska regionala utvecklingsfonden