InnoTech Taskforce

För att hjälpa Öresundsregionens kommuner och regioner bli grönare och mer digitala, skapas en gemensam plattform, en så kallad "taskforce".

Tidsram: januari 2023–december 2025
Finansieras av: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS)
Deltagare: Tomelilla kommun, Gate 21, Högskolan i Halmstad, Ängelholms kommun, RISE, AKiLAY, DTU Compute, Frederiksberg Kommune, Guldborgsund Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Region Sjælland, Roskilde Universitet, We Build Denmark, Zealand Academy, Aarhus Kommune, DTU Construct, DTU Engineering Technology, och Gov Tech Midtjylland.

Plattformen underlättar samarbete mellan aktörer från både Sverige och Danmark för att lösa tekniska problem och utveckla hållbara digitala lösningar. Detta projekt ger kommuner tillgång till fler resurser och kunskaper och möjligheten att samarbeta över landsgränserna.

Tomelilla kommun kommer att dra nytta av tekniska innovationer och gröna lösningar från andra platser i regionen genom att delta i taskforcens arbete. Tomelilla arbetar med två teman i projektet: Stadsutveckling i 3D och Mobilitet i stad och på landsbygd.

Kontakt: Priyanka John (priyanka.john@tomelilla.se)

Logotyp för Interreg, Öresund, Kattegatt, Skagerrak. Med EE:s flagga och texten "medfinansieras av europeiska unionen"