Intern klimatkompensation

Tomelilla kommun har infört intern klimatkompensation för tjänsteresor genom att klimatväxla.

Tidsram: Pågående, med start december 2020
Innovationsaspekt: uppnå

Klimatkompensation innebär att en extra kostnad läggs på klimatbelastande resor som flyg och bilkörning. Medlen ska användas till att finansiera projekt som bidrar till minskad klimatpåverkan inom kommunens verksamheter.

Tjänsteresor med flyg har klimatväxlats sedan december 2020. Framtill första januari 2022 var påslaget 30 procent, därefter höjs påslaget med 20 procent årligen för att 2026 vara 100 procent. Klimatväxling av egen bil i tjänst startar 1 maj 2022 med ett påslag på 30 procent. Procentsatsen stegras sedan succesivt.

Syftet med klimatväxling är att minska användningen av fossilt bränsle och därmed minska klimatpåverkan från kommunens verksamheter. Tomelilla kommun har en målsättning om att verksamheten ska vara fossilbränslefri och klimatneutral 2025.