SkåneFlex

Tidsram: hösten 2024 – hösten 2025
Finansieras av: Skånetrafiken
Deltagare: Skånetrafiken, Bergkvara buss, Sjöbo och Tomelilla kommun
Innovationsaspekt: utforska

Tillsammans med Tomelilla och Sjöbo kommun ska Skånetrafiken testa en ny typ av kollektivtrafik vars syfte är att öka tillgången till kollektivtrafik på landsbygden.

Behoven av resande skiljer sig åt mellan stad och landsbygd i Skåne. Den kollektivtrafik som finns idag möter vissa behov, men Skånetrafiken vill ta reda på hur man möta fler.

SkåneFlex är en mindre buss som körs på beställning, utan tidtabell eller fast linjesträckning. Kunderna bestämmer när och vart de vill resa. Tanken är att kunderna ska kunna göra sina beställningar via en app eller via telefon. Resorna utförs sedan med mindre bussar inom ett definierat geografiskt område och under angivna tider. I stället för traditionella hållplatser kommer SkåneFlex ha ett stort antal virtuella hållplatser inom det definierade geografiska området.

Kontakt: ellen.boijeafgennaserre@tomelilla.se