Centralorten och byarna

Läs om vår centralort och våra byar, stora som små. Här presenterar vi dem från A–Ö.

 • Agusa

  Längst upp vid Tomelilla kommuns gräns mot Kristianstads kommun, i norra Albo härad, ligger den pittoreska lilla byn Agusa utmed vägen mellan Alunbruket i Andrarum och Hörröd.

 • Andrarum

  I det mjukt böljande skånska landskapet i Albo härad, på Linderödsåsens sydligaste utlöpare, hittar vi byn Andrarum. Det är Skåne, javisst, men inte slättens Skåne.

 • Benestad

  Fyra kilometer sydväst om Tomelilla, där södra infarten ansluter till väg 19 mellan Kristianstad och Ystad, ligger Benestad, den lilla kyrkbyn närmaste granne med unika naturreservatet Benestad Backar.

 • Bertilstorp

  Bertilstorp, den lilla byn i Albo härad, dryga sju kilometer väster om Brösarp, kan med rätta kallas lugn och fridfull.

 • Bollerup

  Sju kilometer sydost om Tomelilla, mitt på den bördiga, men alls icke pannkaksplatta slätten ligger Bollerup, en by där gammalt möter nytt på ett högst påtagligt sätt.

 • Bondrum

  När vi färdas på riksväg 19 strax norr om Fågeltofta ser vi i slänten, väster om vägen, den spännande fyrlängade korsvirkesgården Bondrumsgården, som en gång hamnade på löpsedlarna i hela landet.

 • Brännorna

  Den lilla, men långsträckta, byn Brännorna, i Tomelilla kommun, på båda sidor om väg 1672 mellan Onslunda i söder och Ekerödskorset i norr ligger i omväxlande terräng där blandskogsdungar samsas med åkermark.

 • Brösarp

  Som en port mot Österlen. Där väg 19 från Kristianstad delar sig i två, väg nio mot Simrishamn och väg 19 mot Ystad via Tomelilla, ligger Brösarp.

 • Eljaröd

  En halv mil söder om Brösarp pekar vägskylten in till gamla byn Eljaröd. Här har det bott människor sedan förhistorisk tid, något fornfynd i riklig mängd talar om.

 • Frörum

  Frörum är en liten by strax söder om Fågeltofta vid väg 19. Byn ligger i Fågeltofta socken i Albo härad i gränslandet mellan ris- och skogsbygd ...

 • Fågeltofta

  Lilla byn Fågeltofta ligger vid väg 19 mellan Ystad och Kristianstad. Runt slottet Kronovall finns vacker bokskog och ängar med mycket rik flora och fauna.

 • Gårdlösa

  Nedanför Gårdlösaåsen växte den lilla byn Gårdlösa fram på medeltiden, en unik bondby bestående av ett antal stora bondgårdar ofta med påkostade yttre byggnadsdetaljer som gesimser och infällda stenplattor.

 • Gärarp

  Nedanför Gårdlösaåsen växte den lilla byn Gårdlösa fram på medeltiden, en unik bondby bestående av ett antal stora bondgårdar ofta med påkostade yttre byggnadsdetaljer som gesimser och infällda stenplattor.

 • Illstorp

  Illstorp ligger norr om Christinehof i ett omväxlande landskap med åkrar och skog. Genom området slingrar intressanta Verkeån som året om bjuder på naturupplevelser av sällsam art.

 • Kverrestad

  Där riksväg 9 går genom Lunnarp pekar en vägskylt mot Kverrestad, en liten by med typisk sockencentrumkänsla, det vill säga hus och gårdar samlade kring kyrkan och prästgården med tillhörande prästgårdspark.

 • Listarum

  Kanske är det omgivningarna runt lilla byn Listarum som satt byns namn på kartan. Naturreservatet Listarumsåsen ligger sydväst om Listarum.

 • Ludaröd

  Mitt emellan Eljaröd och Christinehofs slott passerar man lilla byn Ludaröd.

 • Lunnarp

  Byn Lunnarp består av två delar, en på vardera sidan om riksväg 11.

 • Lönhult

  Granne till Brösarps fantastiska Norra Backar ligger Lönhult vid vägen mellan Brösarp och Bertilstorp.

 • Månslunda

  Det är ganska långt mellan husen i lilla pittoreska Månslunda strax väster om Fågeltofta och Kronovall, vid riksväg 19 mellan Tomelilla och Kristianstad.

 • Månstorp

  Ungefär mitt emellan S:t Olof och Smedstorp i höjd med Järnkällan pekar en skylt mot Månstorp, en utspridd samling mindre gårdar längs en slingrande grusväg som ändar vid Listarum.

 • Nedraby

  Trakten söder om Tomelilla präglas fortfarande av godsen Bollerup, Tosterup, Övrabyborg och Örup.

 • Norra Björstorp

  Ungefär en halv mil nordväst om Brösarp, strax norr om de berömda Norra Brösarps Backar ligger lilla byn Norra Björstorp, som huvudsakligen består av friliggande gårdar och mindre bostadshus.

 • Onslunda

  Mitt i Tomelilla kommun ligger anrika hantverksbyn Onslunda. Byn har mycket blandad bebyggelse med huvudsakligen låga hus.

 • Ramsåsa

  Ramsåsa ligger strax väster om Svampakorset i Tomelilla på sluttningarna ner mot lilla Trydeån, som mynnar ut i Fyleån i Fyledalen.

 • Sillaröd

  Uppe i nordvästra hörnet av Tomelilla kommun hittar vi lilla byn Sillaröd. Byn består huvudsakligen av gamla gårdar.

 • Skåne Tranås

  En genuin bykärna kännetecknar idyllen Skåne Tranås. Skåne Tranås befäster sin ställning som en ort där livskvalitet och matkultur odlas.

 • Smedstorp

  Människor har bott i trakten kring Smedstorp åtminstone sedan järnålden. När järnvägen mot slutet av 1800-talet byggdes ut anlades en station söder om Smedstorps kungsgård och kyrka.

 • Spjutstorp

  Nästan mitt i Tomelilla kommun, cirka sex kilometer nordost om centralorten, vid vägen mot Onslunda, ligger Spjutstorp. Omgivningen är öppet, kuperat odlingslandskap.

 • Sälshög

  Uppe i nordvästra hörnet av Tomelilla kommun hittar vi lilla byn Sillaröd. Byn består huvudsakligen av gamla gårdar.

 • Södra Björstorp

  Ett stenkast söder om Brösarp går en avtagsväg från riksväg 19 in mot Södra Björstorp som egentligen är en by med två ansikten, den nyare fritidsbyn och det gamla odlingslandskapet med den unika åttakantiga gården Södra Björstorps säteri.

 • Toarp

  På vägen mellan Tomelilla och Bollerup ligger lilla byn Toarp med en blandning av lantbruksfastigheter och en handfull enfamiljsvillor.

 • Tomelilla

  Här förenas kultur med nöje – mitt på Österlen. Med Järnvägen som knyter samman Malmö, Simrishamn och Ystad förvandlades Tomelilla snabbt till ett viktigt stationssamhälle.

 • Torparebron

  Nära Verkeåns slingrande fåra, på gränsen till hed- och skogsmark, ett stenkast norr om Brösarp, ligger lilla hussamlingen Torparebron.

 • Tosterup

  Tosterup i Tomelilla kommun är för många synonymt med Tosterups slott, uppfört i olika etapper under 1400-1700-talen, dryga milen söder om Tomelilla och 12 kilometer nordost om Ystad.

 • Tryde

  Böljande landskap och vackra slätter. Tryde ligger på gångavstånd till Tomelilla tätort. Tryde nås via avtagsväg på riksväg 11 eller på avtagsväg norr om Svampakorset på väg 19.

 • Tunby

  Ett antal gårdar norr om Smedstorp och väster om Tunbyholmssjön har adressen Tunby. Här finns aktiva större jordbruksfastigheter, men också avstyckade gårdar och enstaka enfamiljshus.

 • Ullstorp

  Lilla kyrkbyn Ullstorp ligger en kilometer sydost om Tomelilla på vägen mot Bollerup. Här finns en samling gårdar och hus nära kyrkan.

 • Östra Ingelstad

  Mitt i det kuperade, öppna lantbrukslandskapet söder om Smedstorp ligger byn Östra Ingelstad. Byn har vuxir upp kring Ingelstad gård, ett herresäte med skriftligt belägg från 1400-talet.

 • Övraby

  Övraby ligger högre än tvillingbyn Nedraby, är aningen större och ett lysande exempel på en gammal, genuin skånsk by.