Sillaröd

Uppe i nordvästra hörnet av Tomelilla kommun hittar vi lilla byn Sillaröd. Byn består huvudsakligen av gamla gårdar.

I byn har det funnits ett aktivt byalag mycket länge. Allt som hänt i byn, värt att anteckna åren 1784-1910, skrev byalaget ner i en bok som hamnade i landsarkivet i Lund. Mer av en slump hittade en person med rötter i Sillaröd boken. Byalaget fortsatte anteckna och därför finns det ett ovärderligt dokument att studera för den som så önskar.

En gång i tiden bestod byn av tre gårdar ägda av svenske kungen, Tage Thott och Jochum Beck. Beck sålde småningom sin gård till släkten Piper på Christinehof. Närheten till Christinehof och inte minst till alunbruket syns bland annat i den stora antal stengärdesgårdar kring byn. Det var nämligen förbjudet att använda trä för byggande av stängsel. Allt trä längs den s.k. Verkalinjen skulle gå till alunframställningen.

Omgivningarna kring Sillaröd, som ligger längs vägen mellan Andrarum och Illstorp, domineras av odlingslandskap, om än inte av skånsk slättkaraktär. Man anar tydligt den ökade förekomsten av sten och marken beskrivs delvis som mager.

En av byn sevärdheter är den gamla Sillaröds skvaltkvarn, en specialkvarn där kvarnhjulet snurrar horisontellt. Kvarnen hålls i skick av Albo härads hembygdsförening.

Närmaste större ort med skola och service är Brösarp.

Källa: Fastighetsbyrån