Illstorp

Illstorp ligger norr om Christinehof i ett omväxlande landskap med åkrar och skog. Genom området slingrar intressanta Verkeån som året om bjuder på naturupplevelser av sällsam art.

Här trivs öring och stensimpa och här häckar strömstare, forsärla och kungsfiskare. Floran är intressant med många olika orkidéarter.

Det har bott folk i området länge. Illstorp lär enligt sägnen ha fått sitt namn av den gamle vikingahövdingen Ivgul. Bebyggelsen är en blandning av gårdar och hus. Inslaget av hästgårdar är tydligt.

Närmaste större ort med skola och friluftsbad är Brösarp cirka en och en halv mil åt öster.

Källa: Fastighetsbyrån