Övraby

Övraby ligger högre än tvillingbyn Nedraby, är aningen större och ett lysande exempel på en gammal, genuin skånsk by.

Övraby ligger på höjderna ovanför Nybroåns dalgång och Örupsdalen. Byn domineras av 1100-talskyrkan i romansk stil. Det finns en del detaljer i kyrkans byggnadskonstruktion som pekar på att kyrkan kan vara byggd i mitten av 1100-talet, vilket gör den till en av Nordens äldsta, bl.a. saknas hanbjälkar i takstolen. 1908 togs kalkmålningen i koret fram. Målningen är förmodligen nordens äldsta kalkmålning, daterad till före 1150-talet.

Andra dominerande inslag i den sommartid mycket lummiga byn är godset Övrabyborg och Övraby mölla, ett stenkast söderut. Övrabyborg grundades på 1700-talet genom en sammanslagning av flera olika hemman i byn. Övraby mölla är en välbevarad holländarekvarn, uppförd 1887. Möllan är fortfarande fungerande skick och ett antal gånger om året anordnar Föreningen Övraby Mölla s.k. mölledagar då kvarnen tas i bruk, vilket lockar många intresserade. Miljön med mölla och mjölnarbostad är genuint karaktäristisk för den Skånska landsbygden.

Närmaste större ort är centralorten Tomelilla, knappt tre kilometer rakt norrut.

Källa: Fastighetsbyrån