Fågeltofta

Lilla byn Fågeltofta ligger vid väg 19 mellan Ystad och Kristianstad.

Ända fram till 1867 var byn betydligt större och bestod av hela 17 gårdar och en rad gatehus, men en förödande missväxt tvingade fram en utflyttning av gårdarna till godset Kronovalls skogsskiften där bönderna blev torpare. Två äldre skolor visar tydligt att byns betydelse en gång var stor. Den vackra allén som leder från byn till Kronovalls slott är fortfarande pampig.

Runt slottet Kronovall finns vacker bokskog och ängar med mycket rik flora och fauna. Namnet Fågeltofta är en sammansättning av egennamnet Fughl och toft som är lika med tomt. Även om Fågeltofta kan sägas ligga på gränsen mellan ris- och skogsbygd är den dominerande karaktären dock typisk godsmark. Hagmarksområdet Kronovall Store Vång erbjuder rik flora och fauna med kronhjort, lövgroda och områden med rikkärr.

En gång i tiden ägdes alla gårdarna av Kronovall. Husen i byn är byggda under olika tidsperioder, från 1800-talet, från tidigt 1900-tal, men också hus byggda på såväl 50- som 70-talen. Närheten till Bondrumsgården, Kronovalls och Christinehofs slott samt klostren vid Mariavall gör Fågeltofta till en populär ort under sommaren.

Närmaste skola finns i Brösarp, runt en mil norrut, men avståndet till skolorna i centralorten Tomelilla är inte mycket större.

Text: Bo Olsson, Simrishamn