Nedraby

Trakten söder om Tomelilla präglas fortfarande av godsen Bollerup, Tosterup, Övrabyborg och Örup.

Här kan fortfarande förhållandet mellan huvudgård och utgård spåras och byarna andas fortfarande historia. De ofta vidsträckta åkrarna bryts av stora alléer och dungar av bok eller ek. De äldsta byggnaderna på godsen är i sten och visar hur betydelsefullt området en gång varit.

Gårdar och hus i lilla Nedraby ligger som på ett snöre i det backiga landskapet, skapat av de i dag stillsamma Örups- och Nybroåarna. I dessa jordbruksmarker avbrutna av åstränder och betesmarker är blomsterprakten stor och binas arbetsfält rikt.

Fynd vid kyrkoruinen visar att det har bott folk här i minst tusen år. Vägen ner till Nedraby skyltas på riksväg 19 efter Benestad riktning mot Ystad. Kyrkan, som numera är en välbesökt ruin, hette Arvelunda-Nedraby kyrka. Byn var egen socken och blev på 1600-talet för liten för att försörja en präst, så 1635 slogs socknen ihop med grannsocknarna och eftersom Nedraby kyrka, uppförd redan 1250, var i dåligt skick övergavs den. Men kyrkogården användes fortfarande efter kyrkans nedläggning och än i dag används ruinen för gudstjänster, dop och vigsel. Intill finns en minneslund.

I och kring byn ser vi inslag av agrara industrimiljöer, som ett antal möllor av vilka Övraby mölla är den mest bekanta, men också av Allevads mejeri och Vallabäckens stärkelsefabrik från tidigt 1900-tal.

Närmaste större ort är Tomelilla cirka fem kilometer norrut.

Källa: Fastighetsbyrån