Tryde

Böljande landskap och vackra slätter. Tryde ligger på gångavstånd till Tomelilla tätort. Tryde nås via avtagsväg på riksväg 11 eller på avtagsväg norr om Svampakorset på väg 19.

I Tryde kyrka finns en konstnärligt märkvärdig dopfunt, huggen i sandsten på 1160-talet av Majestatis, även kallad Trydemästaren. Vid världsutställningen i Paris 1867 vann dopfunten bronsmedalj.

I området finns Tryde naturreservat, ett grodreservat med dammar och sandig jord. Speciellt lökgrodan trivs i den sandiga jorden. Reservatet är inte anpassat för vandring eftersom grodorna är känsliga, särskilt under lekperioden.

Källa: Fastighetsbyrån