Eljaröd

En halv mil söder om Brösarp pekar vägskylten in till gamla byn Eljaröd. Här har det bott människor sedan förhistorisk tid, något fornfynd i riklig mängd talar om.

Byn ligger huvudsakligen på båda sidor om gamla landsvägen, som numera ersatts av ny sträckning av riksväg 19, och den nyare vägen mot väster. När den nya vägen genom byn drogs försvann de annars så typiska stengärdena, som finns kvar på andra ställen i byn. Typiska inslag är också raka gårdsalléer. Terrängen är kuperad och höjdskillnaden mellan byn ner till Verkaån är hela 130 meter.

Ändelsen -röd betyder röjning, vilket indikerar på nyodling och röjning av skog i området under vikingatid eller tidig medeltid. Det omgivande landskapet, karaktäriserat av en frodig, ganska backig blandning av betes- och skogsmark, är typiskt för Albo härad, en typ av mellanbygd mellan slätt- och skogsbygd, även kallad risbygd. Inslagen av träd är många, säkert bl.a. beroende på att stora områden väster och norr och byn under Alunbrukets storhetstid kalhöggs och betades så hårt att flygsandsområden bildades. För att binda sanden planterades skog.

Före enskiftet 1816 låg här 16 gårdar kring 1200-talskyrkan. I dag finns bara tre gårdar kvar i byn. Ett minne från 1700-talet är den gamla kvarnbyggnaden vid Eljarödsbäcken, som slingrar genom byn och rinner ut i Verkeån. Flera av byns hus är gatehus i korsvirke byggda på 1800-talet, medan andra är byggda på 30- och 40-talen då byn upplevde en livfull epok.

I slutet av 80-talet bebyggdes en stor öppen yta i södra delen av byn med moderna radhuslägenheter, vilket ger byn en spännande mix av olika tider och byggnadssätt. I Eljaröd finns också ett populärt friluftsbad.

Eljaröd ligger nära såväl Hallamölla med Skånes högsta vattenfall och Christinehofs slott. Strax söder om byn ligger benediktinerklostren Mariavall och Den helige Benedictus kloster.
Närmaste större samhälle är Brösarp, fem kilometer norr om Eljaröd. Avståndet till kommunens huvudort Tomelilla är ungefär två mil.

Text: Bo Olsson, Simrishamn