Kverrestad

Där riksväg 9 går genom Lunnarp pekar en vägskylt mot Kverrestad, en liten by med typisk sockencentrumkänsla, det vill säga hus och gårdar samlade kring kyrkan och prästgården med tillhörande prästgårdspark.

Kverrestads kyrka byggdes 1871-73 och ersatte en äldre romersk kyrkobyggnad. Kvar från äldre kyrkan är dopfunten och predikstolen från 1600-talet.

Nära prästgården ligger Kverrestads fattigmagasin. Magasinet har en intressant runsten inmurad i väggen, tyvärr ristad vid sekelskiftet 1700–1800 av historieintresserade Carl Fredric Nyman (1745–1818), som var prost i Kverrestads församling. Församlingshemmet – Kverrestad bygdegård – i byn utnyttjas flitigt till festligheter, allsång och liknande.

Omgivningarna är böljande åsområde i söder och åkerbruksmark med torrängar med rik flora.

På kyrkogården finner vi strax till höger om entrégrindarna ett litet oansenligt träkors. Därunder vilar den blott trettonårige bushpojken från Namiböknen, som hamnade hos ett lantbrukarpar i Kverrestad mot slutet av 1800-talet och fick namnet Josef de Vylder. Enligt berättelsen orkade Josef inte med den svenska leran. Han saknade vindarna i öknen och dog av brustet hjärta sades det. Om Josef har bl.a. Henning Mankell skrivit.

Tågstation finns i Lunnarp knappt 2 km från Kverrestad.

Källa: Fastighetsbyrån