Ullstorp

Lilla kyrkbyn Ullstorp ligger en kilometer sydost om Tomelilla på vägen mot Bollerup. Här finns en samling gårdar och hus nära kyrkan.

Kyrkans äldsta delar är från 1100-talet. Kyrkan genomgick 1890 en omfattande ombyggnad. Kyrkan ligger på kanten till den vackra dalgången där Örupsån rinner fram. Här finns i dalens norra del stora betesmarker med hagtornsbuskage, slån och hassel. Här kan man finna den sällsynta fältnockan, en sällsynt flerårig ört som bara finns på ett par ställen i landet. Vanligare är gullvivor, mandelblom och orkidéer. På södra sidan om Örupsån är det betydligt fuktigare med rikkärr och kalkfuktängar med särpräglad flora av orkidéer, örter och halvgräs.

Nere i dalen ligger gamla Ullstorps Prästgård, där välkände kyrkoherden Curt Wallin, som bl.a. mycket annat gjort enastående forskningsinsatser kring medeltiden på Österlen, bodde. Även den lilla samlingen med villor strax öster om infarten till Tomelilla från Lunnarp kallas Ullstorp.

Avståndet från ”de båda Ullstorp” in till centralorten Tomelilla är under kilometern.

Källa: Fastighetsbyrån