Smedstorp

Människor har bott i trakten kring Smedstorp åtminstone sedan järnålden. När järnvägen mot slutet av 1800-talet byggdes ut anlades en station söder om Smedstorps kungsgård och kyrka.

Stationen låg i norra delen av Tjustorp men fick bli en del av Smedstorp. Ett samhälle började snart växa fram runt stationen.

Dagens Smedstorp har en bevarad bebyggelse utmed de gamla huvudgatorna i centrum och nyare villor i utkanterna. Smedstorp är nu ett bra boendealternativ för många som kan tänka sig pendla till arbetet. Här finns barnomsorg, skola och bibliotek.

Föreningslivet är rikt och i byn finns en hel rad duktiga konsthantverkare och konstnärer och gallerier. Inte minst under påskens konstrunda är aktiviteten hög i byn.

I Smedstorp finns friluftsbad, boulebanor, motionsspår och idrottsplats där Smedstorps IF huvudsakligen ägnar sig åt fotboll. Runt byn dominerar odlingslandskapet, men klart avvikande är den skogsklädda Listarumsåsen i norr.

Den 12 kilometer långa Gårdlösaleden har sin start- och slutpunkt i Smedstorps by och går genom ängar, förbi grodreservat och genom Listarumsåsens bokskogar. Längs leden finns fornlämningar i form av gravfält, stensättningar och domarringar.

Källa: Fastighetsbyrån