Agusa

Nedanför Gårdlösaåsen växte den lilla byn Gårdlösa fram på medeltiden, en unik bondby bestående av ett antal stora bondgårdar ofta med påkostade yttre byggnadsdetaljer som gesimser och infällda stenplattor.

Dessa gårdar stammar huvudsakligen från 1800-talets mitt.

Men uppe på Gårdlösaåsen har det bott folk betydligt mycket längre. Åsen är en utlöpare från Listarumsåsen och har grävts ut noggrant i flera omgångar. Fynden är rikliga. Här finns massor med gravar, ett antal skeppssättningar och domarringar. Världsintresse har Gårdlösa fått sedan man fann graven med kvarlevorna från den så kallade Silverflickan. Graven dateras till 200-talet och i den fann man ett silversmycke med orden ek unwodz inristade i runor.

Tre namn som satt Gårdlösa på kartan är Frans Lindberg, gåramålaren (gårdsmålaren), vars minutiösa folklivsskildringar i akvarell, 2009 samlades i en fin minnesbok av byborna Kristina Eriksson och Kajsa Josephson, flygaresset Charles Lindbergh vars farfar Ola Månsson bodde i Gårdlösa samt Edward Persson som delvis spelade in filmen Söder om landsvägen i byn 1936.

Smedstorp ligger inom en kilometers avstånd. I Smedstorp finns skola, friluftsbad och järnvägsstation.

Källa: Fastighetsbyrån