Bertilstorp

Bertilstorp, den lilla byn i Albo härad, dryga sju kilometer väster om Brösarp, kan med rätta kallas lugn och fridfull.

Bebyggelsen, som består av små gårdar och mindre hus, ligger relativt utspridda längs vägarna 1607 och 1680.

Här är landskapet den för Albo härad så typiska blandningen av slätt och skogsbygd. Här rinner många bäckar och terrängen är mjukt kuperad. Många naturälskare väljer gärna att vandra i området. Särskilt omtyckta är Fiskabäcken, Verkeån och Verkasjön. Verkeån räknas som ett av Skånes renaste vattendrag. Strandbrinkarna längs Verkeån är bevuxna med bok, al och andra ädellövträd.

Floran är mycket artrik, tack vare att det finns gott om betesdjur som betar ängarna insprängda mellan skogspartierna. Inte mindre än 66 rödlistade arter är kända i området. Svamp är det gott om. Här finns lokaler för lövgrodor och långbensgrodor och här kan man finna ett tiotal hotade skalbaggsarter. För den fågelintresserade erbjuder Verkeån forsärla, strömstare och kungsfiskare. Ån har även en livaktig havsöringsstam. Den försiktige skogsflanören kan även njuta av kron- och dovhjort, rådjur, älg och vildsvin.

Den 11 maj 1944 hamnade lilla Bertilstorp på alla Sveriges nyhetstidningars framsida. Fem i halv tio störtade nämligen en V1-raket mellan Bertilstorp och Breabäck. Egentligen handlade det om ett modifierat flygplan F1 som Heinrich Himmler döpt till V1, Vedergällningsvapen 1. Snart följdes V1 av en robotraket, V2, som liksom V1 sköts upp från raketbasen i Peenemünde och som skulle bidra till Tysklands seger över Storbritannien. Nu blev det inte så och lyckligtvis ställde Bomben i Bertilstorp inte till större skada, men nyhetsvärdet var stort.
I dag är det betydligt lugnare i byn.

Källa: Fastighetsbyrån