Agusa

Längst upp vid Tomelilla kommuns gräns mot Kristianstads kommun, i norra Albo härad, ligger den pittoreska lilla byn Agusa utmed vägen mellan Alunbruket i Andrarum och Hörröd.

Byn ligger högt och naturskönt på Linderödsåsen i blandskog med stort inslag av lövskog. Djur- och växtlivet i ädellövskogen är rikt.

Agusa är ett välkänt namn i vandrarkretsar. Byn är start- och slutpunkt på den fjorton mil långa vandringsleden "Ås till ås" mellan Åstorp och Agusa. Denna vandringsled är en del av den populära Skåneleden. Byn ligger på toppen av rullstensåsen Jären eller Hörrödsåsen, som löper uppe på horsten Linderödsåsen. Intill byn flyter Agusabäcken och bildar gräns mellan Albo och Gärds härad.

Under Alunbrukets storhetstid ingick byn med omgivningar i den så kallade Verkalinjen, där alunbruket hämtade mycket ved till sina pannor. Mot slutet av 1800-talet bodde 188 personer i byn, men i dag är det avsevärt färre.

Agusastugan är en synnerligen väl bevarad byggnad från tidigt 1800-tal, som 1945 övertogs av hembygdsföreningen. Stugan talar sitt tydliga språk till oss alla om hur det en gång såg ut, hur livet en gång kunde te sig. I det gamla småbrukarhemmet föddes 1873 Anna Mårtensson och här bodde hon fram till 1945 utan att nämnvärt förändra något.

I dag är många av husen fritidshus. Korsvirkeshus, ofta med halm- eller vasstak, är vanliga.

Närmaste större ort är Brösarp med skola, barnomsorg, kyrka, idrottsanläggning och bussförbindelser. Från Brösarp till Agusa är det nio kilometer. En kilometer längre är det till Degeberga.

Källa: Fastighetsbyrån