Bondrum

När vi färdas på riksväg 19 strax norr om Fågeltofta ser vi i slänten, väster om vägen, den spännande fyrlängade korsvirkesgården Bondrumsgården, som en gång hamnade på löpsedlarna i hela landet.

Skånegården, den s.k. Albogården, på Skansen hade brunnit ner och dåvarande chefen Nils Erik Baehrendtz letade med ljus och lykta efter en skånegård som kunde ersätta. Han hade sett Bondrumsgården och ville absolut ha den flyttad till Stockholm. En kraftig folkstorm utbröt och hembygdsföreningen lyckades med stöd av många intresserade behålla 1700-talsgården i byn. Gården är i autentiskt skick och t.o.m. den gamla trädgården, urtehaven, finns i ursprungligt skick.

Årligen är det många som besöker den gamla pärlan i byn, som i övrigt består av bostadshus byggda på 1800-talet, ett antal hus från åren runt 1900 samt hus från 1920-och 30-talen. Några fastigheter är byggda på 70-talet och även under de senaste åren har byn utökats något. Längs den gamla bygatan ligger husen tätt efter varandra på båda sidor av gatan, de äldsta alldeles invid gatan medan de lite nyare ligger indragna på respektive tomt.

Vårdträd och lummiga trädgårdar avgränsar vackert mot den omgivande jordbruksmarken. I grannbyn Fågeltofta finner vi en kyrka vars äldsta delar är från 1100-talet. Mariavall, strax norr om Bondrum, är adressen till två benediktinerkloster, nunneklostret Jesu Moder Marias kloster och Den Helige Benedictus munkkloster.

Källa: Fastighetsbyrån