Benestad

Fyra kilometer sydväst om Tomelilla, där södra infarten ansluter till väg 19 mellan Kristianstad och Ystad, ligger Benestad, den lilla kyrkbyn närmaste granne med unika naturreservatet Benestad Backar.

Reservatet kallas också Kalktuffen efter de utfällningar som bildas när det kalkrika vattnet, som tränger ur sluttningarna, möter luftens syre.

Kalktuffen bildar ett metertjockt lager och i detta har man hittat mängder med fossila lämningar som talar om för oss vilken enastående artrik fauna och flora som har funnits här sedan senaste istiden. Ett fynd talar om för oss att det här en gång växte en art av gingko som för länge sedan är utdöd Den biotop som finns här i Benestad Backar kallas stäppartad terräng och uppvisar än i dag en fantastisk artrikedom. Här finner vi orkidéer som göknyckel. Här växer axag, blåtåtel, trubbtåg, gullvivor, fältnocka, stenkrassing, men också insektsätande tätört.

Kalktuffen har brutits ända in på 1900-talet. Trots sin porösa struktur har den bl.a. använts vid ett antal kyrkbyggnationer. Det är naturligt att kyrkan i Benestad är byggd av just kalktuff, men också kyrkan i Nedraby. Det påstås att även delar av kryptan i Lunds Domkyrka har inslag av kalktuff från Benestad. Kyrkan i Benestad har liksom kyrkorna i Valleberga och Löderup ett fristående kyrktorn – en kastal. Kanske blev kastalen byggd fristående eftersom det saknades plats för ett torn på grund av att kyrktomten sluttar kraftigt väster om kyrkan.

Vattnet som rinner ut ur Benestad Backar söker sig ner till Fyleån, som stilla flyter genom Fyledalen. Ända fram till 1924 låg den flitigt nyttjade Skvattemölla här.

Har vi tur kan vi få uppleva såväl kungsörn och havsörn som häckar i Fyledalen. Givetvis är det inte lika överraskande, men härligt, att få se en eller ett par glador singla över det lilla, behagliga Benestad.

Varje sommar smäller det lite extra i de lugna byarna runt Fyledalen. Då utkämpas nämligen fotbollsturneringen Slaget om Fyledalen där grannbyarna Högestad, Röddinge, Ramsåsa och Benestad gör upp om vandringspokalen, ett folkjippo som ger eko i hela bygden!

Närmaste större ort är Tomelilla tätort.

Källa: Fastighetsbyrån