Tunby

Ett antal gårdar norr om Smedstorp och väster om Tunbyholmssjön har adressen Tunby. Här finns aktiva större jordbruksfastigheter, men också avstyckade gårdar och enstaka enfamiljshus.

Här finns aktiva större jordbruksfastigheter, men också avstyckade gårdar och enstaka enfamiljshus. Omgivningarna är kuperat odlingslandskap med sammanhängande lövskog i norr.

Mest bekant är förmodligen Tunbyholms slott, som byggdes 1634. Ursprungligen var slottet ett exempel på Christian IV-renässans. Slottet har en brokig historia. Tunbyholm härjades svårt under de skånska krigen. Linné besökte Tunbyholm under sin skånska resa.

På 1830-talet fick byggnaden sitt nuvarande utseende. 1918 avstyckades byggnaderna och ägare blev släkten Akrell som fortfarande bebor slottet. På Tunbyholms slott spelades delar av Hans Alfredsons Den enfaldige mördaren in.

Strax väster om sjön finns ruinerna efter den gamla sockenkyrkan. Norr om sjön ligger den s.k. Järnkällan som en gång lockade många med sitt påstått hälsobringande vatten.

Närmaste större ort är Smedstorp cirka en halvmil söderut. Avståndet till centralorten Tomelilla är cirka en och en halv mil.

Källa: Fastighetsbyrån