Tosterup

Tosterup i Tomelilla kommun är för många synonymt med Tosterups slott, uppfört i olika etapper under 1400-1700-talen, dryga milen söder om Tomelilla och 12 kilometer nordost om Ystad.

Slottsanläggningen ligger väl samlad på krönet av sluttningen mot söder.

Runt slottet med dess vallgrav ligger ekonomibyggnaderna av växlande ålder. Särskilt intressant lär gråstenslängan, Barnekowska logen, väster om slottet vara. Men även den gamla skolan, smedjan och trädgårdsmästarbostaden i korsvirke är betydelsefulla. Nya skolan och arbetarbostäderna ligger nedanför sluttningen i söder och bostadshusen doftar omisskännligt egnahemsideal från 1940-talet.

Söder om slottet ligger slottskyrkan och ytterligare söderut, på andra sidan vägen, en nyare kyrkogård. Kyrkans äldsta delar är från 1100-talet, men fick sitt nuvarande utseende på 1500-talet.

Slottets äldste kände ägare hette Axel Eskilssen och levde omkring 1330. Slottets höga torn uppfördes av Jörgen Tygesen Brahe vid mitten av 1500-talet. Tycho Brahe bodde på slottet en kort tid under sin barndom. Gården gick i arv i hans släkt fram till 1640, då såldes egendomen till den så kallade skånske kungen, Tage Thott. Så småningom hamnade slottet i släkten Ehrensvärds ägo som äger det än idag.

Närmaste större ort med service finns i centralorten Tomelilla, en mil norrut.

Källa: Fastighetsbyrån