Månslunda

Det är ganska långt mellan husen i lilla pittoreska Månslunda strax väster om Fågeltofta och Kronovall, vid riksväg 19 mellan Tomelilla och Kristianstad.

Byn finns omtalad sedan 1700-talet då dess närhet till slottet Kronovall innebar att verksamhet för slottets bruk fanns i byn, som butik, hovslagare och smedja.

Numera är de flesta husen bebodda av deltidsboende. Lantbruket kan sägas vara småskaligt beroende på att Månslunda en gång låg i ett hedbokskogsområde. Som på så många andra håll i närheten av Alunbruket i Andrarum höggs merparten av skogen i Månslunda också ner. Jorden i Månslunda är dessutom mycket stenrik och därför mindre lämplig för storskaligt jordbruk.

Till centralorten Tomelilla är det knappt en och en halv mil.

Källa: Fastighetsbyrån