Ramsåsa

Ramsåsa ligger strax väster om Svampakorset i Tomelilla på sluttningarna ner mot lilla Trydeån, som mynnar ut i Fyleån i Fyledalen.

Omgivningarna är kuperade, men samtidigt bördiga och intensivt odlade. Det är bara i söder, på andra sidan Trydeån, man ser skog. Namnet Ramsåsa tros komma från rafn, som betyder korp och pluralformen av ås. Redan 1387 finns namnet Ramsoesa som sockennamn nedtecknat.

Efter enskiftet 1812 blev inte så många gårdar kvar i byn, men fortfarande är en del av de kvarvarande aktiva jordbruksfastigheter. Merparten av husen ligger längs bygatan och stammar från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal vilket ger byn dess ålderdomliga karaktär. Alldeles norr om kyrkan anar man att bebyggelsen varit tätare. Här ligger de två gamla skolorna och den gamla krogen.

Numera går vägen mellan Tomelilla och Sjöbo norr om Ramsåsa. När järnvägen Malmö-Simrishamn anlades 1893 drogs järnvägsspåren längs Ramåsas södra bygräns. Norr om byn finns en samling gårdar som kallas Lilla Ramsåsa. Alldeles öster om byn ligger en kvarn, Fåglasång, med kringliggande byggnader, en mycket välbevarad miljö.

Närheten till magnifika Fyledalen med exceptionell flora och fauna är en stor tillgång för Ramsåsa.

Avståndet till Tomelilla är 4 kilometer.

Källa: Fastighetsbyrån