Listarum

Kanske är det omgivningarna runt lilla byn Listarum som satt byns namn på kartan.

Naturreservatet Listarumsåsen ligger sydväst om Listarum, men geologiskt intressanta sträcker sig söder om Listarums by.

I området har det i många, många år brutits värdefull komstadkalksten som använts för byggnation, till gravstenar och utsmyckningar. Naturreservatet innehåller ädelskogsbevuxna backar där ek och bok dominerar men även öppen hagmark och naturbetesmarker.

Det är en bygd som det bott folk väldigt länge i, något som stensättningar, domarringar och gravar minner om. Nära Listarum ligger Tunbyholms slott byggt på en udde i Tunbyholmssjön.

Källa: Fastighetsbyrån