Toarp

På vägen mellan Tomelilla och Bollerup ligger lilla byn Toarp med en blandning av lantbruksfastigheter och en handfull enfamiljsvillor.

Byn ligger i ett kuperat odlingslandskap med inslag av trädplanteringar. Strax öster om byn finns Toarpskärret, ett område med kalkrika kärr och ängar rikt på orkideér och örter.

Avståndet in till Tomelilla är cirka två kilometer.

Källa: Fastighetsbyrån